Rakuten

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina uppgifter när du använder Rakuten ID och Rakuten-tjänster. Rakuten ID ger dig möjlighet att logga in på många Rakuten-tjänster med samma användarnamn och lösenord.
Välkommen till integritetspolicyn för Rakuten ID. Rakuten ID är en tjänst som tillhandahålls av Rakuten Group. Syftet är att skapa en gemensam tjänsteupplevelse för alla deltagande Rakuten-tjänster. Om du har ett Rakuten ID kan du använda samma användarnamn och lösenord överallt. Du kan också gå med i vårt lojalitetsprogram och samla poäng.
Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina uppgifter. Vi förklarar också vilka alternativ och rättigheter du har och hur du använder dem.

Personuppgifter som vi samlar in och hur det sker

Vi samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig för Rakuten ID. Vi delar dina uppgifter med en annan tjänst när du använder samma Rakuten ID för att logga in på en annan tjänst.

Vi samlar in personuppgifter på olika sätt när du registrerar dig för eller använder Rakuten ID. Du registrerar dig först för ett Rakuten ID via någon av tjänsterna som använder Rakuten ID. Om du använder samma Rakuten ID för att logga in på en annan tjänst delar vi dina uppgifter med den nya tjänsten. Varje tjänst kan använda olika typer av personuppgifter som endast lagras med varje tjänst. Läs varje tjänsts integritetspolicy för att få mer information. Nedan följer en förteckning över exempel på uppgifter som lagras i ID-systemet och delas mellan deltagande tjänster:

Uppgifter som du ger oss direkt:

 • Identifierare som
  • personuppgifter (t.ex. namn, födelsedatum),
  • kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress, postadress eller mobilnummer),
  • inloggningsuppgifter, t.ex. ditt användarnamn och lösenord.
 • Ekonomiska uppgifter som
  • bankuppgifter eller kreditkortsnummer,
  • Rakuten-poäng om din Rakuten ID-tjänst deltar i Rakuten-poängprogrammet.

Uppgifter som vi samlar in automatiskt, t.ex. via cookies:

 • identifierare för enheter du har använt för åtkomst till våra tjänster, inklusive IP-adress och MAC-identifierare,
 • geolokaliseringsuppgifter, t.ex. din IP-adress,
 • information om internet eller annan elektronisk nätverksaktivitet, t.ex. information om dina inloggningssessioner.

Hur vi använder dina uppgifter

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla dig Rakuten ID-tjänsten.

 • Vi måste verifiera att du verkligen är du när du loggar in på en av våra tjänster (autentisering).
 • För att skicka tjänstemeddelanden till dig.
 • För att skapa din profil. Du kan lägga till uppgifter frivilligt för att skapa en bättre användarprofil.
 • Vissa tjänster behöver ekonomiska uppgifter som ditt kreditkortsnummer. Ditt kreditkortsnummer kan lagras centralt med din profil. Detta är avsett för din bekvämlighets skull. Du kan få åtkomst till dem enkelt från varje tjänst när du gör en betalning. Du behöver inte spara dem på ditt konto och du kan dessutom radera dem från din kontosida när som helst.
 • Vi använder uppgifter om din användning av tjänsten för
  • tjänsteförbättringar,
  • intern statistik om hur våra tjänster används.
  • förbättring av tjänstens tekniska funktioner.
 • Vi skickar marknadsföringsmeddelanden till dig om du samtycker till det.
 • För att använda Rakuten-poäng. Poäng är knutna till ditt konto och valutan för den tjänst du använder. Du kan samla in och använda poäng på tjänster som ingår i poängprogrammet och använder samma valuta. Vi analyserar dessutom hur poäng används över olika tjänster.
 • Du kan använda Rakuten ID för att logga in på vissa partnerwebbplatser. Dessa partner tillhör inte Rakuten Group. Du kan dock använda Rakuten ID för att logga in på deras tjänster.
 • Vi behöver vissa uppgifter för att besvara dina förfrågningar.
 • Vi kan vara skyldiga enligt lag att lämna ut uppgifter till polisiära myndigheter (t.ex. en domstol eller polisen).
 • Vi använder uppgifter för att skydda våra tjänster mot bedrägerier och andra hot. Vi försöker exempelvis analysera inloggningsmönster för att skydda våra användares konton mot åtkomst av någon annan person.

Uppgiftsdelning

Vi delar dina uppgifter med andra Rakuten-tjänster, vårt moderbolag och våra affärspartner och tjänsteleverantörer.

Vi delar dina uppgifter med:

 • andra Rakuten-tjänster som använder Rakuten ID om du loggar in på någon tjänst med samma Rakuten ID,
 • Vårt moderbolag Rakuten Group, Inc. (Japan) som tillhandahåller tekniken bakom Rakuten ID, t.ex. för säkerhets- och efterlevnadsändamål såväl som tjänsteförbättringar,
 • våra tjänsteleverantörer och affärspartner som hjälper oss att möjliggöra Rakuten ID (de är personuppgiftsbiträden),
 • affärspartner som har implementerat Rakuten ID som en inloggningsfunktion på sina webbplatser men inte tillhör Rakuten Group. Om du väljer att använda Rakuten ID med någon annan tjänst blir du informerad om vilka uppgifter som delas med den tjänsten första gången du loggar in. Rakuten har ingen kontroll över hur dessa partner använder dina uppgifter efter att du har loggat in.

Dina valmöjligheter

Du har alltid rätt att få åtkomst till, rätta och radera dina personuppgifter.
Du kan dessutom lämna in ett klagomål till din dataskyddsmyndighet om du tror att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt.

Rättigheterna och valmöjligheterna avseende dina uppgifter skiljer sig beroende på var du är bosatt. I exempelvis Europa och Kalifornien omfattar de rätten att:

 • begära åtkomst till dina uppgifter om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig
 • erhålla en kopia av dina uppgifter i ett maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet),
 • rätta alla felaktiga uppgifter,
 • radera dina uppgifter,
 • begränsa användningen till ett minimum (om du exempelvis ber oss att radera måste vi ändå behålla din beställningshistorik av rättsliga skäl som skatterevisioner av vår verksamhet),
 • göra invändningar mot specifika användningsområden (t.ex. avregistrera dig från e-postreklam),
 • fråga oss var vi har fått vissa uppgifter om dig, hur vi använder dem och vem vi delar dem med,
 • särskilt för personer bosatta i Kalifornien, där det finns rätt att begära att vi inte "säljer" dina uppgifter. Sådan "försäljning" omfattar många olika typer av uppgiftsdelning, även om det inte sker mot betalning. Du kan vara säker på att vi inte säljer några av dina uppgifter i denna mening.

Du kan alltid be oss att utöva dessa rättigheter utan att behöva vara rädd för diskriminering. Du kan dessutom lämna in ett klagomål till din dataskyddsmyndighet om du tror att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt.
Om du vill begära något av detta från oss kan du kontakta någon av de Rakuten-tjänster där du har använt Rakuten ID tidigare. Var dock försiktig, eftersom om du raderar ditt Rakuten ID-konto förlorar du åtkomsten till alla tjänster du har använt det med tidigare.

Internationella dataöverföringar

Dina uppgifter kommer att delas med andra koncernföretag och våra tjänsteleverantörer runt om i världen.
Vi har bindande företagsregler som visar vårt starka åtagande avseende integritet.

Vi är en global verksamhet. Det innebär att dina uppgifter kommer att delas med andra koncernföretag runt om i världen. Vi använder dessutom tjänsteleverantörer i olika länder. Uppgifter kan skickas till dem också. Du kan vara säker på att vi har vidtagit åtgärder för att hålla dina uppgifter säkra. Inom Rakuten Group har vi bindande företagsregler som visar vårt starka åtagande avseende integritet. Du kan läsa dem på https://global.rakuten.com/corp/privacy/bcr/. Och när det gäller våra tjänsteleverantörer arbetar vi alltid för att säkerställa att de är trovärdiga, och vi har upprättat strikta avtal med dem.

Säkerhet

Tillsammans med skyddet för dina personuppgifter har vi infört strikta säkerhetsåtgärder för att säkerställa att ditt konto och dina uppgifter är säkra.

Vi har infört strikta säkerhetsåtgärder för att säkerställa att ditt konto och dina uppgifter är säkra hos oss. Vissa av dessa är tekniska, t.ex. lösenordsregler och övervakning av inloggningsmönster. Andra är organisatoriska, t.ex. upprättande av lämpliga processer och åtkomstregler. Vi ser till att alltid hålla jämna steg med den senaste utvecklingen.

Lagring

Vi lagrar uppgifter endast om vi är skyldiga att göra det enligt gällande lag.

Vi lagrar dina uppgifter så länge du har ett aktivt konto. När du raderar ditt konto behåller vi endast dina uppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt gällande lag. Eller om vi fortfarande behöver det för försvar i domstolsförfaranden.

Kontakt

Kontakta oss gärna när som helst med frågor eller synpunkter. Du kan se våra kontaktuppgifter här

Om du har frågor eller synpunkter eller om du vill utnyttja dina rättigheter kan du kontakta oss när som helst:

Vårt dataskyddsombud kan kontaktas på denna e-postadress. Om du har eventuella klagomål hoppas vi att vi kan arbeta med dig för att uppnå en bra lösning. Om vi inte gör det kan du kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. Du kan dessutom kontakta dataskyddsmyndigheten i Luxemburg på https://cnpd.public.lu/en.html.

Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar kommer vi att informera dig om dem.

Vi kan uppdatera detta integritetsmeddelande då och då. Om vi gör ändringar kommer vi att informera dig om dem via e-post. Om en väsentlig ändring införs ger vi dig tillräckligt varsel så att du kan överväga att exempelvis säga upp ditt ID.

Senaste uppdatering: Dec 26, 2019

Förteckning över deltagande företag

Frankrike Rakuten France S.A.S.
Luxemburg Rakuten Europe Bank S.A.
Luxemburg Rakuten Europe S.a.r.l.
Luxemburg Viber Media S.a.r.l.
Spanien Rakuten TV Europe, S.L.U.
Kanada Rakuten Kobo Inc.
Japan Rakuten Group, Inc.
Singapore Rakuten Travel Singapore Pte. Ltd.
Taiwan Taiwan Rakuten Ichiba, Inc.
USA Viki, Inc.
Page Top