Rakuten

Ova Politika privatnosti će objasniti kako prikupljamo, koristimo, dijelimo i štitimo vaše podatke kada koristite usluge Rakuten ID i Rakuten. Rakuten ID vam omogućava da se prijavljujete na razne Rakuten usluge istim korisničkim imenom i lozinkom.
Dobro došli na Politiku privatnosti programa Rakuten ID. Rakuten ID je usluga koju pruža Rakuten grupa. Njen cilj je da pruži jedinstveno iskustvo u svim uslugama koje učestvuju u programu Rakuten. Ako imate Rakuten ID, možete svuda koristiti isto korisničko ime i lozinku. Možete se takođe pridružiti našem programu lojalnosti i skupljati bodove.
Ova Politika privatnosti objašnjava kako prikupljamo, koristimo, dijelimo i štitimo vaše podatke. Objašnjavamo takođe koje opcije i prava imate i kako da ih koristite.

Lični podaci koje prikupljamo i kako ih koristimo

Kad se prijavite za svoj Rakuten ID, prikupljamo vaše lične podatke. Dijelimo vaše podatke s drugom uslugom kad koristite isti Rakuten ID da biste se prijavili na drugu uslugu.

Kad se prijavite za svoj Rakuten ID ili ga koristite, mi prikupljamo vaše lične podatke na različite načine. Prvo se prijavljujete za Rakuten ID preko bilo koje usluge koja koristi Rakuten ID. Ako koristite isti Rakuten ID da biste se prijavili na drugu uslugu, dijelimo vaše podatke s tom novom uslugom. Svaka usluga može koristiti različite vrste ličnih podataka koji se skladište samo u toj usluzi. Za detalje pogledajte politiku privatnosti svake pojedinačne usluge. Slijedi lista primjera podataka koji se čuvaju u ID sistemu i dijele između usluga koje učestvuju u programu:

Informacije koje nam direktno date:

 • identifikatori, kao što su
  • lični podaci (npr. ime i prezime, datum rođenja);
  • podaci za kontakt (npr. telefonski broj, adresa emaila, poštanska adresa ili broj mobilnog telefona);
  • podaci za prijavu na nalog, kao što su vaše korisničko ime i lozinka;
 • finansijske informacije, kao što su
  • podaci o banci ili brojevi kreditnih kartica;
  • Rakuten bodovi, ako vaša Rakuten ID usluga učestvuje u programu Rakuten bodova.

Informacije koje automatski prikupljamo, na primjer, putem kolačića:

 • identifikatori za uređaje koje ste koristili za pristup našim uslugama, uključujući IP adresu i MAC identifikatore;
 • geolokacijski podaci, kao što je vaša IP adresa;
 • informacije o aktivnostima na internetu ili drugim elektronskim mrežama, kao što su informacije o vašim sesijama.

Kako koristimo vaše podatke

Koristimo vaše podatke da bismo vam pružili uslugu Rakuten ID.

 • Moramo da potvrdimo da ste to zaista vi, kad se prijavite na neku od naših usluga (provjera identiteta):
 • da vam pošaljemo poruku o usluzi;
 • kreiranje vašeg profila. Možete dobrovoljno dodati informacije da biste napravili bolji korisnički profil;
 • Neke usluge zahtijevaju finansijske informacije, kao što je broj vaše kreditne kartice. Broj vaše kreditne kartice se može skladištiti centralno s vašim profilom. Ovo je radi vaše pogodnosti. Možete mu lako pristupiti s bilo koje usluge prilikom plaćanja. Ne morate da ga čuvate na svom nalogu, a možete ga takođe izbrisati u bilo kom trenutku sa stranice vašeg naloga;
 • Koristimo podatke o vašem korišćenju usluge radi
  • poboljšanja usluge;
  • interne analitike o tome kako se koriste naše usluge;
  • poboljšanja tehničke funkcionalnosti usluge.
 • Šaljemo vam marketinške poruke ako se saglasite s tim.
 • Radi korišćenja Rakuten bodova. Bodovi se povezuju s vašim nalogom i valutom usluge koju koristite. Možete da prikupljate i koristite bodove na uslugama koje su dio programa bodova i koriste istu valutu. Takođe analiziramo kako se bodovi koriste u različitim uslugama.
 • Možete koristiti svoj Rakuten ID da biste se prijavili na odabrane partnerske sajtove. Ovi partneri ne pripadaju Rakuten grupi. Međutim, možete koristiti svoj Rakuten ID da biste se prijavili na njihove usluge.
 • Potrebni su nam neki podaci da bismo odgovorili na vaše zahtjeve.
 • Zakon može od nas da zahtijeva da otkrijemo podatke organima za sprovođenje zakona (kao što su sud ili policija).
 • Koristimo podatke da bismo zaštitili naše usluge od prevare i drugih prijetnji. Na primjer, pokušavamo da analiziramo obrasce prijavljivanja kako bismo zaštitili naloge naših korisnika od pristupa nekog drugog.

Dijeljenje podataka

Dijelimo vaše podatke s drugim Rakuten uslugama, našom matičnom kompanijom i našim poslovnim partnerima i pružaocima usluga.

Vaše podatke dijelimo s:

 • drugim Rakuten uslugama koje koriste Rakuten ID; u slučaju da se prijavite na bilo koju uslugu istim Rakuten ID-om;
 • Rakuten Group, Inc. (Japan), našom matičnom kompanijom koja omogućava tehnologiju koja stoji iza programa Rakuten ID; na primjer, za potrebe bezbjednosti i usklađenost, kao i radi poboljšanja usluga;
 • našim pružaocima usluga i poslovnim partnerima koji nam pomažu da Rakuten ID učinimo mogućim (to su obrađivači podataka).
 • Poslovnim partnerima koji su uveli Rakuten ID kao funkciju prijavljivanja na svoj sajt, ali ne pripadaju Rakuten grupi. Ako odaberete da koristite svoj Rakuten ID u bilo kojoj drugoj usluzi, biće vam rečeno koji podaci se dijele s ovom uslugom prvi put kad se prijavite. Kompanija Rakuten nema nikakvu kontrolu nad načinom na koji ti partneri koriste vaše podatke nakon što se prijavite.

Vaši izbori

Uvijek imate pravo da pristupite, ispravite i izbrišete svoje podatke.
Takođe, možete podnijeti pritužbu svom organu vlasti nadležnom za zaštitu podataka, ako mislite da smo pogrešno rukovali vašim podacima.

Prava i izbori u vezi s vašim podacima se razlikuju u zavisnosti od vaše lokacije. Na primjer, u Evropi i Kaliforniji, oni obuhvataju pravo da se zatraži:

 • pristup vašim podacima; bilo da želite da saznate koje podatke imamo o vama ili
 • da dobijete primjerak vaših podataka u mašinski čitljivom formatu (pravo na prenosivost podataka);
 • ispravka svih pogrešnih informacija;
 • brisanje vaših podataka;
 • ograničenje korišćenja na minimum (na primjer, ako od nas zatražite da izbrišemo podatke, ali mi i dalje moramo da zadržimo vašu istoriju porudžbina iz zakonskih razloga, kao što su poreske revizije našeg poslovanja);
 • pravo da prigovorite na određeno korišćenje podataka (možete da se odjavite sa primanja marketinških emailova);
 • da pitate gdje smo dobili određene podatke o vama, kako ih koristimo i s kim ih dijelimo;
 • naročito za stanovnike Kalifornije, postoji pravo da zahtijevate da "Ne prodajemo" vaše podatke. Ova "prodaja" obuhvata mnogo različitih vrsta dijeljenja podataka, čak i ako nijesu za novac. Budite uvjereni da u tom smislu ne prodajemo nijedan od vaših podataka.

Možete od nas uvijek zatražiti da ostvarite ova prava bez straha od diskriminacije. Takođe, možete podnijeti pritužbu svom organu vlasti nadležnom za zaštitu podataka, ako mislite da smo pogrešno rukovali vašim podacima.
Ako želite da zatražite bilo što od ovoga od nas, samo se obratite bilo kojoj Rakuten usluzi kod koje ste ranije koristili svoj Rakuten ID. Budite pažljivi jer ako izbrišete svoj Rakuten ID nalog, izgubićete pristup svim uslugama koje ste ranije koristili.

Međunarodni prenosi podataka

Vaši podaci će se dijeliti a drugim kompanijama iz grupe i našim pružaocima usluga širom svijeta.
Imamo BCR (Obavezujuća korporativna pravila) koja pokazuju našu snažnu posvećenost privatnosti.

Mi smo globalna kompanija. To znači da će vaši podaci dijeliti s drugim kompanijama grupe širom svijeta. Takođe, koristimo pružaoce usluga u različitim zemljama. Podaci se takođe mogu slati i njima. Budite uvjereni da smo preduzeli korake za očuvanje bezbjednosti vaših podataka. Unutar Rakuten grupe, imamo Obavezujuća korporativna pravila koja pokazuju našu snažnu posvećenost privatnosti. Možete ih pronaći ovdje: https://global.rakuten.com/corp/privacy/bcr/. A za naše pružaoce usluga, uvijek pazimo da oni budu pouzdani i da imamo zaključene stroge ugovore.

Bezbjednost

Pored zaštite vaših ličnih podataka, primjenjujemo i stroge bezbjednosne mjere kako bismo osigurali da vaš nalog i vaši podaci budu bezbjedni.

Primjenjujemo stroge bezbjednosne mjere kako bismo osigurali da vaš nalog i vaši podaci budu bezbjedni kod nas. Neke od njih su tehničke, kao što su pravila lozinke i praćenje obrazaca prijavljivanja. Druge su organizacione, kao što je postojanje odgovarajućih postupaka i pravila pristupa. Uvijek pratimo najnovija dostignuća.

Zadržavanje

Podatke zadržavamo samo ako smo po zakonu u obavezi to da radimo.

Sve dok imate svoj nalog, zadržavamo vaše podatke. Kada izbrišete nalog, zadržaćemo podatke samo ako se to od nas zakonom zahtijeva. Ili u slučaju da su nam i dalje potrebni radi odbrane u sudskim postupcima.

Kontakt

Za sva pitanja ili nedoumice, slobodno nam se obratite u bilo kom trenutku. Naše kontakt podatke možete pronaći ovdje

Za sva pitanja ili nedoumice, ili ako želite da iskoristite svoja prava, slobodno se obratite u bilo kom trenutku:

Našem službeniku za zaštitu podataka možete se obratiti na ovu email adresu Ako imate bilo kakvu pritužbu, nadamo se da možemo da sarađujemo s vama kako bismo postigli dobro rješenje. Ako to nijesmo u mogućnosti, možete se obratiti svom lokalnom organu vlasti nadležnom za zaštitu podataka. Pored toga, možete se obratiti organu vlasti nadležnom za zaštitu podataka u Luksemburgu, ovdje: https://cnpd.public.lu/en.html.

Izmjene ove Politike

Ako izvršimo neke izmjene, obavijestićemo vas o tome.

Mi možemo povremeno ažurirati ovu politiku privatnosti. Ako izvršimo neke izmjene, obavijestićemo vas o tome putem emaila. Ukoliko bude potrebna neka suštinska izmjena, obavijestićemo vas dovoljno vremena unaprijed, tako da možete da razmislite o tome da, na primjer, izbrišete svoj ID.

Posljednje ažuriranje: Dec 26, 2019

Spisak kompanija koje učestvuju

Francuska Rakuten France S.A.S.
Luksemburg Rakuten Europe Bank S.A.
Luksemburg Rakuten Europe S.a.r.l.
Luksemburg Viber Media S.a.r.l.
Španija Rakuten TV Europe, S.L.U.
Kanada Rakuten Kobo Inc.
Japan Rakuten Group, Inc.
Сингапур Rakuten Travel Singapore Pte. Ltd.
Tajvan Taiwan Rakuten Ichiba, Inc.
SAD Viki, Inc.
Page Top