Rakuten

Nendes andmekaitsepõhimõtetes selgitatakse, kuidas me teie andmeid kogume, kasutame, jagame ja kaitseme, kui te Rakuten ID-d ja Rakuteni teenuseid kasutate. Rakuten ID võimaldab logida sisse paljudesse Rakuteni teenustesse sama kasutajanime ja parooliga.
Tere tulemast Rakuten ID andmekaitsepõhimõtetesse. Rakuten ID on Rakuteni kontserni teenus. Selle eesmärk on luua kõigis Rakuteni teenustes ühtne teeninduskogemus. Kui teil on Rakuten ID, saate kasutada igal pool sama kasutajanime ja parooli. Samuti saate liituda meie püsikliendiprogrammiga ja koguda punkte.
Nendes andmekaitsepõhimõtetes selgitatakse, kuidas me teie andmeid kogume, kasutame, jagame ja kaitseme. Samuti selgitame, millised valikud ja õigused teil on, ning kuidas neid kasutada.

Milliseid isikuandmeid ja kuidas me kogume

Kui registreerute Rakuten ID saamiseks, kogume teie isikuandmeid. Jagame teie andmeid teise teenusega, kui kasutate sama Rakuten ID-d teise teenusesse logimiseks.

Kui registreerute või kasutate oma Rakuten ID-d, kogume isikuandmeid eri viisidel. Kõigepealt registreerute Rakuten ID saamiseks mõne teenuse kaudu, mis kasutab Rakuten ID-d. Kui kasutate sama Rakuten ID-d teise teenusesse logimiseks, jagame teie andmeid teise teenusega. Iga teenus võib kasutada erinevaid isikuandmeid, mida talletatakse ainult koos selle teenusega. Lisateavet leiate iga teenuse andmekaitsepõhimõtetest. Allpool on toodud näited andmetest, mis salvestatakse ID-süsteemis ja jagatakse osalevate teenuste vahel.

Andmed, mida te meile otse edastate:

 • isikut tuvastavad andmed, nagu
  • isikuandmed (nt nimi, sünniaeg);
  • kontaktandmed (nt telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress või mobiiltelefoni number);
  • kasutajakonto andmed, nagu kasutajanimi ja parool, mille olete valinud;
 • finantsandmed, nagu
  • pangakonto andmed või krediitkaardi numbrid;
  • Rakuteni punktid, kui teie Rakuten ID teenus osaleb Rakuteni punktiprogrammis.

Andmed, mida kogume automaatselt, näiteks küpsiste kaudu:

 • meie veebisaitide vaatamiseks kasutatud seadmeid tuvastavad andmed, sh IP- ja MAC-aadressid;
 • geograafilise asukoha andmed, nagu teie IP-aadress;
 • andmed interneti vm elektroonilise võrgu liikluse kohta, nagu andmed teie sisselogimise seansside kohta.

Kuidas me teie andmeid kasutame

Kasutame teie andmeid teile Rakuten ID teenuse pakkumiseks.

 • Kui te mõnda meie teenusesse logite, peame kontrollima, kas te olete ikka teie (autentimine);
 • saatma teile teenusesõnumeid;
 • looma teie profiili. Parema kasutajaprofiili loomiseks võite teavet vabatahtlikult lisada.
 • Mõni teenus nõuab finantsteavet, näiteks teie krediitkaardi numbrit. Teie krediitkaardi numbri saab salvestada keskselt koos teie profiiliga. See on teie mugavuse huvides. Seda on maksete tegemisel igas teenuses lihtne kasutada. Te ei pea seda oma kontol salvestama ja saate selle igal ajal oma kontolt kustutada.
 • Kasutame andmeid selle kohta, kuidas te teenust kasutate, järgmistel eesmärkidel:
  • teenuse täiustamine;
  • ettevõttesisene analüüs meie teenuste kasutamise kohta;
  • teenuse tehniliste funktsioonide parandamine.
 • Saadame teile turundusteateid, kui sellega nõustute.
 • Rakuteni punktide kasutamine Punktid on seotud teie konto ja kasutatava teenuse valuutaga. Punkte saate koguda ja kasutada teenustes, mis kuuluvad punktiprogrammi ja kasutavad sama valuutat. Samuti analüüsime, kuidas punkte eri teenustes kasutatakse.
 • Rakuten ID-d saate kasutada valitud partnersaitidele logimiseks. Need partnerid ei kuulu Rakuteni kontserni. Kuid nende teenustesse sisselogimiseks saate kasutada oma Rakuten ID-d.
 • Mõningaid andmeid vajame teie päringutele vastamiseks.
 • Meilt võidakse õigusaktide alusel nõuda andmete avaldamist õiguskaitseorganitele (nt kohtule või politseile).
 • Kasutame andmeid oma teenuste kaitsmiseks pettuste ja muude ohtude eest. Näiteks proovime analüüsida sisselogimismustreid, et kaitsta oma kasutajate kontosid teiste juurdepääsu eest.

Andmete jagamine

Jagame teie andmeid teiste Rakuteni teenustega, oma emaettevõttega ning oma äripartnerite ja teenusepakkujatega.

Jagame teie andmeid:

 • teiste Rakuteni teenustega, mis kasutavad Rakuten ID-d; juhul kui logite mõnda teenusesse sama Rakuten ID-ga;
 • oma emaettevõttega Rakuten Group, Inc. (Jaapan), mis pakub Rakuten ID tehnoloogiat, näiteks turvalisuse ja nõuetele vastavuse tagamiseks ning teenuse täiustamiseks;
 • oma teenusepakkujate ja äripartneritega, kes aitavad meil muuta Rakuten ID võimalikuks (volitatud töötlejad);
 • äripartneritega, kes on Rakuten ID oma saidile sisselogimiseks kasutusele võtnud, kuid ei kuulu Rakuteni kontserni. Kui otsustasite kasutada oma Rakuten ID-d mõnes muus teenuses, antakse teile teada, milliseid andmeid teenusega esimesel sisselogimisel jagatakse. Rakutenil puudub kontroll selle üle, kuidas partnerid teie andmeid pärast sisselogimist kasutavad.

Teie valikud

Teil on alati õigus oma andmetele juurde pääseda, neid parandada ja kustutada.
Samuti võite esitada kaebuse pädevale andmekaitseasutusele, kui arvate, et me teie andmeid valesti töötleme.

Teie õigused ja valikud seoses andmetega erinevad olenevalt teie asukohast. Näiteks Euroopas ja Californias hõlmab see järgmisi õigusi:

 • juurdepääs oma andmetele, kui soovite teada, millised andmed meil teie kohta on, või
 • oma andmetest masinloetavas vormingus koopia saamine (õigus andmete ülekandmisele);
 • ebaõigete andmete parandamine;
 • oma andmete kustutamine;
 • kasutamise piiramine miinimumini (näiteks kui palute meil andmed kustutada, kuid peame siiski säilitama teie tellimuse ajaloo õigusaktidest tulenevatel põhjustel, nagu meie ettevõtte maksuauditite jaoks);
 • vastuväite esitamine konkreetsetele kasutustele (nt võite loobuda turundusmeilidest);
 • meilt küsimine, kust me teie kohta teatud andmeid saime, kuidas me neid andmeid kasutame ja kellega neid jagame;
 • California elanikel on õigus nõuda, et me teie andmeid ei "müüks". "Müük" hõlmab paljusid andmejagamisviise, isegi kui selle eest ei maksta raha. Me ei müü teie andmeid sellises tähenduses.

Võite neid õigusi meie juures alati kasutada, kartmata diskrimineerimist. Samuti võite esitada kaebuse pädevale andmekaitseasutusele, kui arvate, et me teie andmeid valesti töötleme.
Kui soovite meile mõne sellise nõude esitada, võtke ühendust ükskõik millise Rakuteni teenusega, kus olete varem oma Rakuten ID-d kasutanud. Olge ettevaatlik, sest kui kustutate oma Rakuten ID konto, kaotate ligipääsu kõigile varem kasutatud teenustele.

Andmete piiriülene edastamine

Teie andmeid jagatakse teistele kontserni ettevõtetele ja meie teenusepakkujatele üle maailma.
Meil on siduv kontsernisisene eeskiri (BCR), mis väljendab meie pühendumist andmekaitsele.

Oleme ülemaailmne ettevõte. See tähendab, et teie andmeid jagatakse teistele kontserni ettevõtetele üle maailma. Samuti kasutame eri riikide teenusepakkujaid. Andmeid võidakse saata ka neile. Oleme astunud samme teie andmete turvalisuse tagamiseks. Rakuteni kontsernis kehtib siduv kontsernisisene eeskiri (BCR), mis väljendab meie pühendumist andmekaitsele. BCR-i leiate siit: https://global.rakuten.com/corp/privacy/bcr/. Ja oma teenusepakkujate puhul jälgime alati, et nad oleksid usaldusväärsed ja et meil oleksid nendega sõlmitud ranged lepingud.

Turvalisus

Lisaks teie isikuandmete kaitsmisele rakendame rangeid turvameetmeid, et tagada teie konto ja andmete turvalisus.

Oleme kasutusele võtnud ranged turvameetmed, mis tagavad teie konto ja andmete turvalisuse. Mõned meetmed on tehnilised, näiteks paroolireeglid ja sisselogimismustrite jälgimine. Teised on organisatsioonilised, näiteks peavad olema kehtestatud õiged protsessid ja juurdepääsureeglid. Hoolitseme selle eest, et püsiksite alati kursis viimaste muudatustega.

Säilitamise kestus

Säilitame andmeid ainult siis, kui õigusaktid seda nõuavad.

Säilitame teie andmeid seni, kuni teil on konto. Kui kustutate oma konto, säilitame andmeid ainult siis, kui õigusaktid seda nõuavad. Või kui meil on neid vaja enda kaitsmiseks kohtumenetluses.

Kontakt

Küsimuste või probleemide korral võite meiega igal ajal ühendust võtta. Meie kontaktandmed leiate siit

Küsimuste või probleemide korral või kui soovite oma õigusi kasutada, võite meiega igal ajal ühendust võtta:

Selle e-posti aadressi kaudu saab ühendust võtta meie andmekaitsevolinikuga. Kui teil on kaebusi, loodame, et leiame teiega koostöös sobiva lahenduse. Kui see pole võimalik, pöörduge kohaliku andmekaitseasutuse poole. Lisaks võite pöörduda Luksemburgi andmekaitseasutuse poole aadressil https://cnpd.public.lu/en.html.

Nende põhimõtete muutmine

Muudatuste tegemise korral teavitame teid.

Võime neid andmekaitsepõhimõtteid aeg-ajalt muuta. Muudatuste tegemise korral teavitame teid e-posti teel. Kui toimub oluline muutus, anname teile piisavalt aega, et saaksite näiteks oma ID kustutada.

Viimati värskendatud: Dec 26, 2019

Osalevate ettevõtete loend

Prantsusmaa Rakuten France S.A.S.
Luksemburg Rakuten Europe Bank S.A.
Luksemburg Rakuten Europe S.a.r.l.
Luksemburg Viber Media S.a.r.l.
Hispaania Rakuten TV Europe, S.L.U.
Kanada Rakuten Kobo Inc.
Jaapan Rakuten Group, Inc.
Singapur Rakuten Travel Singapore Pte. Ltd.
Hiina Vabariik (Taiwan) Taiwan Rakuten Ichiba, Inc.
USA Viki, Inc.
Page Top