Rakuten

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u Rakuten ID en Rakuten-diensten gebruikt. Met Rakuten ID kunt u met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord inloggen op veel Rakuten-diensten.
Welkom bij het Privacybeleid voor de Rakuten ID. Rakuten ID is een dienst van de Rakuten Group. Haar doel is om een gemeenschappelijke dienstenervaring te creëren voor alle deelnemende Rakuten-diensten. Als u een Rakuten ID hebt, kunt u overal dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord gebruiken. U kunt ook deelnemen aan ons loyaliteitsprogramma en punten verzamelen.
In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Wij leggen ook uit welke opties en rechten u hebt en hoe u die kunt gebruiken.

Persoonsgegevens die we verzamelen en hoe

Wanneer u zich aanmeldt voor uw Rakuten ID verzamelen wij uw persoonsgegevens. Wij delen uw gegevens met een andere dienst wanneer u dezelfde Rakuten ID gebruikt om in te loggen op een andere dienst.

Wij verzamelen op verschillende manieren persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt voor of gebruikmaakt van uw Rakuten ID. U meldt zich eerst aan voor een Rakuten ID via een van de diensten die gebruikmaken van de Rakuten ID. Als u dezelfde Rakuten ID gebruikt om in te loggen op een andere dienst, delen wij uw gegevens met die nieuwe dienst. Elke dienst kan verschillende soorten persoonsgegevens gebruiken die alleen bij elke dienst worden opgeslagen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van elke dienst. Hieronder volgt een lijst van voorbeelden van gegevens die in het ID-systeem worden opgeslagen en met de deelnemende diensten worden gedeeld:

Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt:

 • Identificatiegegevens, zoals
  • persoonlijke gegevens (bijv. naam, geboortedatum);
  • contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mailadres, postadres of mobiel nummer);
  • inloggegevens van uw account, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Financiële informatie, zoals
  • bankgegevens of creditcardnummers;
  • Rakuten-punten, als uw Rakuten ID-dienst onderdeel uitmaakt van het Rakuten-puntenprogramma.

Informatie die wij automatisch verzamelen, bijvoorbeeld via cookies:

 • Identificatiegegevens voor apparaten die u hebt gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, waaronder het IP-adres en de MAC-identificatie;
 • Geolocatiegegevens, zoals uw IP-adres;
 • Informatie over het internet of andere elektronische netwerkactiviteiten, zoals gegevens over uw inlogsessies.

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw gegevens om u de Rakuten ID-dienst te verlenen.

 • Wij moeten verifiëren dat u werkelijk uzelf bent wanneer u inlogt op een van onze diensten (verificatie);
 • U dienstberichten sturen;
 • Uw profiel creëren. U kunt vrijwillig informatie toevoegen om een beter gebruikersprofiel te creëren;
 • Sommige diensten hebben financiële informatie nodig, zoals uw creditcardnummer. Uw creditcardnummer kan centraal bij uw profiel worden opgeslagen. Dit is voor uw gemak. U kunt er vanuit elke dienst gemakkelijk toegang toe krijgen wanneer u een betaling doet. U hoeft het niet in uw account op te slaan en u kunt het ook op elk moment van uw accountpagina verwijderen;
 • Wij gebruiken gegevens over uw gebruik van de dienst voor
  • Verbeteringen van de dienst;
  • Interne analyse over hoe onze diensten worden gebruikt;
  • Verbetering van de technische functionaliteit van de dienst.
 • Wij sturen u marketingberichten als u daarmee instemt.
 • Om Rakuten-punten te gebruiken. Punten zijn gekoppeld aan uw account en de valuta van de dienst die u gebruikt. U kunt punten verzamelen en gebruiken voor diensten die deel uitmaken van het puntenprogramma en dezelfde valuta gebruiken. Wij analyseren ook hoe punten bij verschillende diensten worden gebruikt.
 • U kunt uw Rakuten ID gebruiken om in te loggen op geselecteerde partnersites. Deze partners behoren niet tot de Rakuten Group. U kunt echter uw Rakuten ID gebruiken om in te loggen op hun diensten.
 • We hebben een aantal gegevens nodig om uw verzoeken te kunnen beantwoorden.
 • Wij kunnen wettelijk verplicht zijn gegevens te verstrekken aan rechtshandhavingsinstanties (zoals een rechtbank of de politie).
 • Wij gebruiken gegevens om onze diensten te beschermen tegen fraude en andere bedreigingen. Zo proberen wij bijvoorbeeld inlogpatronen te analyseren om de accounts van onze gebruikers te beschermen tegen toegang door iemand anders.

Delen van gegevens

Wij delen uw gegevens met andere Rakuten-diensten, onze moedermaatschappij en onze zakenpartners en dienstverleners.

Wij delen uw gegevens met:

 • andere Rakuten-diensten die gebruikmaken van Rakuten ID, in het geval dat u met dezelfde Rakuten ID inlogt op een dienst;
 • Rakuten Group, Inc. (Japan), onze moedermaatschappij, die de technologie achter Rakuten ID levert, bijvoorbeeld voor beveiligings- en nalevingsdoeleinden en voor dienstverbeteringen;
 • Onze dienstverleners en zakenpartners die ons helpen Rakuten ID mogelijk te maken (zij zijn verwerkers).
 • Zakenpartners die Rakuten ID als inlogfunctie op hun site hebben geïmplementeerd, maar die niet tot de Rakuten Group behoren. Als u ervoor kiest uw Rakuten ID op een andere dienst te gebruiken, ontvangt u informatie over welke gegevens met deze dienst worden gedeeld wanneer u de eerste keer inlogt. Rakuten heeft geen controle over hoe deze partners uw gegevens gebruiken nadat u ingelogd bent.

Uw keuzemogelijkheden

U hebt altijd het recht op toegang tot, correctie en verwijdering van uw gegevens.
Ook kunt u een klacht indienen bij uw autoriteit persoonsgegevens als u denkt dat wij uw gegevens verkeerd hebben behandeld.

De rechten en keuzemogelijkheden met betrekking tot uw gegevens verschillen naargelang van uw locatie. In Europa en Californië omvat dit bijvoorbeeld het recht om een verzoek in te dienen om:

 • toegang tot uw gegevens als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben; of
 • om een kopie van uw gegevens te krijgen in een machineleesbaar formaat (recht op gegevensportabiliteit);
 • eventueel foutieve informatie te corrigeren;
 • uw gegevens te verwijderen;
 • het gebruik tot het strikte minimum te beperken (bijvoorbeeld als u ons vraagt om uw gegevens te verwijderen, maar wij uw bestelgeschiedenis om juridische redenen moeten bewaren, zoals voor belastingcontroles van onze onderneming);
 • bezwaar te maken tegen specifiek gebruik (zoals u zich kunt afmelden voor marketingmails);
 • ons te vragen waar wij bepaalde gegevens over u vandaan hebben, hoe wij die gebruiken en met wie wij ze delen;
 • zeer specifiek voor inwoners van Californië bestaat het recht om te verzoeken dat wij uw gegevens ‘niet doorverkopen’. Deze ‘verkoop’ omvat vele verschillende vormen van gegevensuitwisseling, ook als dat niet voor geld is. U kunt er zeker van zijn dat wij geen van uw gegevens in deze zin verkopen.

U kunt ons altijd vragen deze rechten uit te oefenen zonder dat u hoeft te vrezen voor discriminatie. Ook kunt u een klacht indienen bij uw autoriteit persoonsgegevens als u denkt dat wij uw gegevens verkeerd hebben behandeld.
Als u een verzoek bij ons wilt indienen met betrekking tot een van deze zaken, neem dan contact op met een Rakuten-dienst waar u uw Rakuten ID eerder hebt gebruikt. Wees voorzichtig, omdat als u uw Rakuten ID-account verwijdert, u toegang verliest tot alle diensten waarvoor u uw account eerder hebt gebruikt.

Internationale doorgifte van gegevens

Uw gegevens zullen worden doorgegeven aan andere ondernemingen van de groep en aan onze dienstverleners overal ter wereld.
Wij hebben BCR (Binding Corporate Rules) die blijk geven van onze sterke toewijding aan privacy.

Wij zijn een wereldwijd bedrijf. Dit betekent dat uw gegevens zullen worden doorgegeven aan andere ondernemingen van de groep over de hele wereld. Ook maken wij gebruik van dienstverleners in verschillende landen. Ook aan hen kunnen gegevens worden doorgegeven. U kunt er zeker van zijn dat wij stappen hebben ondernomen om uw gegevens veilig te houden. Binnen de Rakuten Group hebben we BCR (Binding Corporate Rules) die blijk geven van onze sterke toewijding aan privacy. U kunt ze hier vinden: https://global.rakuten.com/corp/privacy/bcr/. En wat onze dienstverleners betreft, waken wij er altijd over dat zij betrouwbaar zijn en hebben wij strikte contracten afgesloten.

Beveiliging

Naast de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij ook strenge veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw account en uw gegevens veilig zijn.

Wij hebben strenge veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw account en uw gegevens veilig zijn bij ons. Sommige daarvan zijn technisch, zoals wachtwoordregels en toezicht op inlogpatronen. Andere zijn van organisatorische aard, zoals het instellen van de juiste processen en toegangsregels. Wij zorgen ervoor dat wij altijd aan de nieuwste ontwikkelingen voldoen.

Bewaring

Wij bewaren gegevens alleen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Zolang u een account hebt, bewaren wij uw gegevens. Wanneer u uw account verwijdert, bewaren wij de gegevens alleen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Of in het geval we ze nog nodig hebben voor de verdediging in een rechtszaak.

Contact

Voor vragen of zorgen, aarzel niet om contact op te nemen. U vindt onze contactgegevens hier

Voor vragen of zorgen, of als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u altijd contact opnemen met:

Onze functionaris voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd via dit e-mailadres. Als u een klacht hebt, hopen we dat we samen met u tot een goede oplossing kunnen komen. Als wij hiertoe niet in staat zijn, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit. Bovendien kunt u hier contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit van Luxemburg: https://cnpd.public.lu/en.html.

Wijzigingen in dit Beleid

Als wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij u daarvan per e-mail in kennis stellen. Als er een ingrijpende wijziging zal plaatsvinden, zullen wij u voldoende tijd van tevoren geven zodat u kunt overwegen om bijvoorbeeld uw ID te verwijderen.

Laatst bijgewerkt: Dec 26, 2019

Lijst van deelnemende bedrijven

Frankrijk Rakuten France S.A.S.
Luxemburg Rakuten Europe Bank S.A.
Luxemburg Rakuten Europe S.a.r.l.
Luxemburg Viber Media S.a.r.l.
Spanje Rakuten TV Europe, S.L.U.
Canada Rakuten Kobo Inc.
Japan Rakuten Group, Inc.
Singapore Rakuten Travel Singapore Pte. Ltd.
Taiwan Taiwan Rakuten Ichiba, Inc.
VS Viki, Inc.
Page Top