Rakuten

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy dane użytkowników korzystających z usług Rakuten ID i Rakuten. Usługa Rakuten ID umożliwia zalogowanie się do wielu usług Rakuten przy użyciu tej samej nazwy użytkownika i hasła.
Witamy w Polityce prywatności Rakuten ID. Rakuten ID to usługa świadczona przez Rakuten Group. Zapewnia ona wspólną platformę dla wszystkich usług Rakuten objętych programem. Jeśli użytkownik posiada identyfikator Rakuten ID, może wszędzie używać tej samej nazwy użytkownika oraz hasła. Może także dołączyć do naszego programu lojalnościowego i gromadzić punkty.
Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy dane użytkowników. Opisuje również, jakie opcje wyboru i prawa przysługują użytkownikom oraz jak mogą oni z nich korzystać.

Gromadzone przez nas dane osobowe i sposób ich gromadzenia

Gdy użytkownicy rejestrują się, aby otrzymać identyfikator Rakuten ID, gromadzimy ich dane osobowe. Udostępniamy ich dane innym usługom, gdy używają tego samego identyfikatora Rakuten ID, aby zalogować się do takich innych usługi.

Gdy użytkownicy rejestrują się w usłudze Rakuten ID lub z niej korzystają, gromadzimy ich dane osobowe na różne sposoby. Najpierw należy zarejestrować się w usłudze Rakuten ID za pośrednictwem dowolnej usługi, która z niej korzysta. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego identyfikatora Rakuten ID, aby zalogować się do innej usługi, udostępniamy jego dane takiej nowej usłudze. Każda usługa może wykorzystywać różne rodzaje danych osobowych, które są przechowywane tylko w ramach poszczególnych usług. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności każdej usługi. Poniżej znajduje się lista przykładów danych, które są przechowywane w systemie ID i udostępniane między usługami uczestniczącymi w programie:

Informacje przekazywane nam bezpośrednio przez użytkownika:

 • Identyfikatory takie jak:
  • podstawowe dane osobowe (np. imię i nazwisko, data urodzenia);
  • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy lub numer telefonu komórkowego);
  • dane logowania do konta – np. nazwa użytkownika i hasło;
 • Informacje finansowe takie jak:
  • szczegóły rachunku bankowego lub numery kart kredytowych;
  • punkty Rakuten, jeśli usługa Rakuten ID jest objęta programem punktowym Rakuten.

Informacje, które gromadzimy automatycznie, na przykład za pomocą plików cookie:

 • identyfikatory urządzeń wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do naszych usług, w tym adresy IP i identyfikatory MAC;
 • dane geolokalizacyjne, np. adres IP;
 • informacje na temat działań podejmowanych w Internecie i w innych sieciach elektronicznych, np. dane dot. sesji logowania.

Jak wykorzystujemy dane użytkowników

Wykorzystujemy dane użytkowników, aby dostarczać im usługę Rakuten ID.

 • Gdy użytkownik loguje się do jednej z naszych usług, musimy zweryfikować jego tożsamość (uwierzytelnienie);
 • Wysyłanie wiadomości dotyczących usługi;
 • Tworzenie profilu użytkownika. Użytkownik może dobrowolnie dodać informacje, aby utworzyć lepszy profil użytkownika;
 • Niektóre usługi wymagają podania informacji finansowych takich jak numer karty kredytowej. Numer karty kredytowej użytkownika może być przechowywany centralnie w jego profilu. Ma to na celu zapewnienie użytkownikom wygody. Można uzyskać do niego łatwy dostęp z dowolnej usługi podczas dokonywania płatności. Użytkownicy nie muszą przechowywać go na swoim koncie i mogą usunąć go w dowolnym momencie z poziomu strony swojego konta;
 • Wykorzystujemy dane dotyczące korzystania z usługi przez użytkownika na potrzeby
  • doskonalenia usług;
  • wewnętrznych analiz dotyczących sposobu korzystania z naszych usług;
  • usprawniania funkcjonalności technicznej usługi.
 • Wysyłamy użytkownikom wiadomości marketingowe, jeśli wyrażą na to zgodę.
 • Aby używać punktów Rakuten. Punkty są powiązane z kontem użytkownika i walutą usługi, z której korzysta. Punkty można gromadzić i wykorzystywać w usługach, które są częścią programu punktowego i używają tej samej waluty. Analizujemy również sposób wykorzystywania punktów w różnych usługach.
 • Użytkownik może użyć swojego identyfikatora Rakuten, aby zalogować się do wybranych witryn partnerów. Partnerzy ci nie należą do grupy Rakuten. Użytkownik może jednak użyć swojego identyfikatora Rakuten, aby zalogować się do ich usług.
 • Potrzebujemy pewnych danych, aby odpowiadać na prośby i żądania użytkowników.
 • Możemy być prawnie zobowiązani do ujawnienia danych organom ścigania (np. sądom lub policji).
 • Wykorzystujemy dane do ochrony naszych usług przed oszustwami i innymi zagrożeniami. Na przykład staramy się analizować schematy logowania, aby chronić konta naszych użytkowników przed dostępem innych osób.

Udostępnianie danych

Udostępniamy dane użytkowników innym usługom Rakuten, naszej firmie macierzystej oraz naszym partnerom biznesowym i usługodawcom.

Udostępniamy dane użytkowników następującym podmiotom:

 • inne usługi Rakuten korzystające z usługi Rakuten ID; w przypadku logowania się do dowolnej usługi przy użyciu tego samego identyfikatora Rakuten ID;
 • Rakuten Group, Inc. (Japonia), nasza spółka macierzysta, która zapewnia technologię, na której opiera się usługa Rakuten ID, na przykład w celach związanych z bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami, a także w celu usprawnienia usług;
 • nasi usługodawcy i partnerzy biznesowi, którzy pomagają nam w świadczeniu usługi Rakuten ID (są to podmioty przetwarzające dane);
 • partnerzy biznesowi, którzy wdrożyli usługę Rakuten ID jako funkcję logowania w swojej witrynie, ale nie należą do grupy Rakuten. Jeśli użytkownik zdecyduje się użyć swojego Identyfikatora Rakuten ID w ramach jakiejkolwiek innej usługi, podczas pierwszego logowania otrzyma informację o tym, jakie dane są udostępniane tej usłudze. Rakuten nie ma żadnej kontroli nad tym, w jaki sposób tacy partnerzy wykorzystują dane użytkownika po zalogowaniu.

Opcje wyboru użytkownika

Użytkownik zawsze ma prawo do uzyskania dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych.
Użytkownik może również złożyć skargę do stosownego organu ochrony danych, jeśli uważa, że niewłaściwie postępowaliśmy z jego danymi.

Prawa i wybory dotyczące danych użytkownika są różne w zależności od jego lokalizacji. Na przykład w Europie i Kalifornii obejmują one prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych, jeśli użytkownik chce się dowiedzieć, jakie dane na jego temat posiadamy; albo
 • uzyskania kopii swoich danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia danych);
 • skorygowania wszelkich nieprawidłowych informacji;
 • usunięcia danych użytkownika;
 • ograniczenia wykorzystywania danych do niezbędnego minimum (na przykład gdy użytkownik zażąda od nas usunięcia danych, ale nadal musimy zachować historię zamówień użytkownika z powodów prawnych, takich jak audyty podatkowe naszej firmy);
 • sprzeciwienia się konkretnym celom wykorzystywania danych (np. rezygnacja z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail);
 • spytania nas, gdzie uzyskaliśmy określone dane dotyczące użytkownika, w jaki sposób je wykorzystujemy i komu je udostępniamy;
 • mieszkańcom stanu Kalifornia przysługuje szczególne prawo do zażądania, abyśmy "nie sprzedawali" ich danych. Taka "sprzedaż" obejmuje wiele różnych rodzajów udostępniania danych, nawet jeśli udostępnianie nie odbywa się w zamian za środki pieniężne. Gwarantujemy, że nie sprzedajemy żadnych danych użytkowników w tym sensie.

Zawsze można skontaktować się z nami w celu skorzystania z tych praw bez obaw o dyskryminację. Użytkownik może również złożyć skargę do stosownego organu ochrony danych, jeśli uważa, że niewłaściwie postępowaliśmy z jego danymi.
Jeśli użytkownik chce się do nas zwrócić o skorzystanie z takich praw, musi skontaktować się z nami, korzystając z dowolnej usługi Rakuten, w ramach której korzystał już wcześniej z identyfikatora Rakuten ID. Należy zachować ostrożność, ponieważ w przypadku usunięcia swojego konta Rakuten ID, użytkownik utraci dostęp do wszystkich usług, w ramach których z niego korzystał.

Międzynarodowe transfery danych

Dane użytkownika będą udostępniane innym spółkom należącym do grupy oraz naszym usługodawcom na całym świecie.
W naszej firmie obowiązują zasady BCR (ang. Binding Corporate Rules, Wiążące reguły korporacyjne), które świadczą o naszym zaangażowaniu w ochronę prywatności.

Jesteśmy firmą międzynarodową. Oznacza to, że dane użytkownika będą udostępniane innym firmom z grupy na całym świecie. Ponadto korzystamy z usług usługodawców w różnych krajach. Dane również mogą być do nich wysyłane. Zapewniamy, że podjęliśmy kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkowników. W grupie Rakuten Group obowiązują zasady BCR (ang. Binding Corporate Rules, Wiążące reguły korporacyjne), które świadczą o naszym zaangażowaniu w ochronę prywatności. Są one dostępne tutaj: https://global.rakuten.com/corp/privacy/bcr/. W przypadku naszych usługodawców zawsze dokładamy wszelkich starań, aby się upewnić, że są oni godni zaufania. Ponadto zawieramy z nimi rygorystyczne umowy.

Bezpieczeństwo

Oprócz ochrony danych osobowych użytkownika stosujemy ścisłe środki bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo jego konta i jego danych.

Stosujemy ścisłe środki bezpieczeństwa, aby zapewnić odpowiednią ochronę konta i danych użytkownika. Niektóre z tych środków są środkami technicznymi, np. zasady dotyczące haseł i monitorowanie schematów logowania. Inne są środkami organizacyjnymi, np. posiadanie odpowiednich procesów i reguł dostępu. Zawsze podążamy za najnowszymi trendami.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane wyłącznie wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo.

Przechowujemy dane użytkownika tak długo, jak długo użytkownik posiada u nas konto. Gdy użytkownik usunie swoje konto, będziemy przechowywać jego dane tylko wtedy, gdy będziemy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa lub jeśli będziemy ich potrzebować do obrony w postępowaniu sądowym.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Nasze dane kontaktowe można znaleźć tutaj

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości lub chęci skorzystania z praw przysługujących użytkownikom, prosimy o kontakt w dowolnym momencie:

Za pomocą powyższego adresu e-mail można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Mamy nadzieję, że w przypadku jakichkolwiek skarg będziemy mogli wspólnie znaleźć zadowalające rozwiązanie. Jeśli nie będziemy w stanie tego zrobić, użytkownik może skontaktować się z lokalnym organem zajmującym się ochroną danych. Ponadto można skontaktować się z organem ochrony danych w Luksemburgu pod adresem: https://cnpd.public.lu/en.html.

Zmiany w niniejszej Polityce

Jeśli wprowadzimy zmiany, wyślemy użytkownikom odpowiednie powiadomienie.

Przysługuje nam prawo okresowej aktualizacji treści niniejszej polityki prywatności. Jeśli wprowadzimy zmiany, wyślemy użytkownikom odpowiednie powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku istotnych zmian damy użytkownikom wystarczająco dużo czasu, aby ewentualnie mogli usunąć swój identyfikator.

Ostatnia aktualizacja: Dec 26, 2019

Lista firm uczestniczących w programie

Francja Rakuten France S.A.S.
Luksemburg Rakuten Europe Bank S.A.
Luksemburg Rakuten Europe S.a.r.l.
Luksemburg Viber Media S.a.r.l.
Hiszpania Rakuten TV Europe, S.L.U.
Kanada Rakuten Kobo Inc.
Japonia Rakuten Group, Inc.
Singapur Rakuten Travel Singapore Pte. Ltd.
Tajwan Taiwan Rakuten Ichiba, Inc.
Stany Zjednoczone Viki, Inc.
Page Top